Bu Lông Neo Móng

MSP :Bulong Neo L / U
Kích thước : D8 – D72
Chất liệu : Thép CT3, C35, C45
Xuất xứ : Việt Nam/ Malaysia/ Trung Quốc.
Cấp bền : 3.6/ 4.6/ 5.6/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9